Thi Công & Quyết Toán

Giai đoạn LuxhouseHD đã bàn giao toàn bộ sản phẩm thiết kế cho khách hàng và trực tiếp tiến hành đảm bảo thi công ( Cũng là Bước hoàn thành ngôi nhà ) : …

→Bước 8 :
 Tiến hành các mã vật liệu hoàn thiện cho khách hàng và giám sát  ( giai đoạn ảnh hưởng lớn đến chất lượng và thẩm mỹ trong quá trình thi công )

gửi yêu cầu tư vấn

    Bạn ở đâu