Quyết Toán & Báo Giá

Giai đoạn LuxhouseHD đã bàn giao toàn bộ sản phẩm thiết kế cho khách hàng. Bao gồm :…

→ Bước 7 : Bàn giao hồ sơ thiết kế cho khách hàng và bàn giao hợp đồng .
: Báo giá chi tiết các phần đã vạch ra từ trước và bàn bác với chủ đầu tư .

Xem tiếp : Thi Công & Quyết Toán !

gửi yêu cầu tư vấn

    Bạn ở đâu