skip to Main Content

Giai đoạn LuxhouseHD đã bàn giao toàn bộ sản phẩm thiết kế cho khách hàng. Bao gồm :…

→ Bước 7 : Bàn giao hồ sơ thiết kế cho khách hàng và bàn giao hợp đồng .
: Báo giá chi tiết các phần đã vạch ra từ trước và bàn bác với chủ đầu tư .

Xem tiếp : Thi Công & Quyết Toán !

0906 250 789

Back To Top
Search
Copyright 2018 © Thiết kế nhà Hải Dương LuxhouseHD | Thiết kế bởi Web Bách Thắng